07/09/2017

            
Tin buồn

Bà Huỳnh Thị Cúc, 83 tuổi, là má của bạn Trần Minh Tiên, cựu học sinh Trường Trung học công lập Kiến Hòa, vừa từ trần lúc 14 giờ ngày 7-9-2017. Tang lễ tổ chức tại phường 6, thành phố Bến Tre. Lễ di quan lúc 10 giờ ngày chủ nhật 10 - 9-2017.

Ban Liên lạc cựu giáo viên và cựu học sinh Trường Trung học công lập Kiến Hòa thành kính phân ưu!

No comments:

Post a Comment