01/12/2016


Thầy Lê Ngọc Sện, cựu giáo viên Trường Trung học công lập Kiến Hòa, hỗ trợ tiền thuốc cho bạn Lý Ngẫu 1.000.000 đồng. Xin chân thành cám ơn thầy.

Bạn Lý Ngẫu, cựu học sinh Trường Trung học công lập Kiến Hòa, nay đã bị bệnh rồi!